Vi bygger Altaner

altanerEn altan är en samlingsplats för hela familjen under sommarmånaderna, en plats för umgänge och goda måltider.

Vi hjälper dig med allt från byggnadsritningar och handlingar för att få bygglov.

När du anlitar oss för totalentreprenaden ombesörjer vi att

  • Personal med rätt kompetens och behörigheter anlitas. Det kan vara snickare, målare, elektriker, allt beroende på projektet.
  • Material enligt ritningar anskaffas
  • Byggnationerna blir klar enligt tidplanerna

Vi erbjuder totalentreprenad när du ska bygga din altan, uteplats eller inglasade uterum. Det innebär att du har en huvudman som ansvarar för att slutresultatet blir som är överenskommet.