Vi ombesörjer allt vid ett Takbyte

takbyteAllt från nytt tak till renovering av gamla tak

Kloka husägare tänker på taket. Väntar du med renoveringen trots att du misstänker skador kommer din renovering bli mer kostsam. Misstänker du att taket behöver en översyn rekommenderar vi att du hör av dig till oss.
Som fastighetsägare och husägare är det viktigt att taket är i gott skick eftersom takets största funktion är att skydda hela fastigheten.

Byggexperten tar hand om hela entreprenaden vid takbytet, Vi river och bortforslar den gamla takbeläggningen och ombesörjer även de plåtarbeten m.m. som uppstår i samband med läggning av det nya taket.

Vi har lång erfarenhet och ett gott samarbete med de företag som innefattas av ett takbyte.

Vi samarbetar med Vännäs Plåt AB